it's ok not to be okay

Croeso i Brosiect 13

Mae colli rhywun agos yn ifanc yn anodd, drwy profiad ein hun fe greuwyd Prosiect 13, cymuned ar-lein sy’n medru helpu bobl ifanc i ddelio gyda galar a cholled.

Talk to others

Eich Storïau

Mae uniaethu gydag unigolion a’i straeon medru fod yn gymorth ag yn gysur i brofi dydych chi ddim ar eich hun mewn adeg anodd iawn. Mae Prosiect 13 yn galluogi bobl ifanc i rhannu eu storiau a’i ffyrdd o ddelio gyda cholled gyda eraill.

Cael gwybod mwy

Dechreuais Brosiect 13 i...

Roi cyfle i bobl ifanc fynegi eu hunain mewn ffordd fwy addas. Yn fy mhrofiad i mae llawer gormod o sefydliadau yn siarad i lawr at bobl ifanc fel pe nad ydyn ni’n deall beth sy’n digwydd. Rydyn ni yn deall ac mae pawb yn ymateb yn wahanol. Mae Prosiect 13 yn rhoi cyfle ichi esbonio yn eich geiriau eich hun sut hoffech fynegi eich teimladau, ac mae’n rhoi cyfle ichi ddarllen am a darganfod pobl eraill sy’n teimlo fel yr ydych chi.

Cael gwybod mwy

Never Feel Alone

Peidiwch byth â theimlo ar eich pen eich hun

Rydych wedi darllen storïau pobl eraill, dyma gyfle i rannu eich profiad eich hun. Cam mawr i’w gymryd ond fyddwch chi ddim yn gwybod beth allai ddod ohono oni bai eich bod yn mentro.

Rhannwch eich stori
Bydd cofio Dadi wastad yn chwerw-felys. Ni ddylem fod wedi’i golli mor gynnar ag y gwnaethom, ond roeddem mor ffodus i gael rhannu’r amser a gawsom gydag e.
Manon Gravell – Project 13 Founder

Cefnogi’r Prosiect

Ni fyddai’r Prosiect yma oni bai am eich cefnogaeth arbennig chi. Os ydych yn teimlo’n hael gallwch wneud cyfraniad trwy wasgu yma.

Eich cefnogaeth

Gyda diolch i